Wat we doen

De leerling die is opgenomen staat voor een moeilijke
periode
. Onderwijs in de ziekenhuisschool zorgt voor een stukje
normaliteit en kan de terugkeer naar de thuisschool van de
leerling vergemakkelijken. We begeleiden ook jongeren die een
alternatief traject wensen te volgen.

We geven onderwijs op maat

Daarnaast stemmen we af met al de betrokken partners:
○ Het interdisciplinair behandelingsteam
○ De ouders, voogd
○ De thuisschool
○ Het CLB van de ziekenhuisschool

Lagere school

Leerlingen krijgen, in kleine groepjes, 1 of 2 lessen per dag voor
de vakken rekenen, taal en Frans.

Secundaire school

Leerlingen krijgen, individueel of in kleine groep, 5 tot 8 lesuren per week.
In overleg met de thuisschool worden de vakken vastgelegd.
Meestal gaat het om de hoofdvakken of richtingsvakken.