Ziekenhuisschool

Organiseert gratis onderwijs voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tijdens hun opname

Wie we zijn

Het team van De Radar bestaat uit gemotiveerde en
gediplomeerde
leerkrachten in verschillende disciplines.

We bieden zowel algemeen, beroeps-, kunst-, technisch en
buitengewoon secundair onderwijs
(als basisonderwijs) aan.

We zijn een secundaire school gesubsidieerd door het
Ministerie van Onderwijs en aangesloten bij het Katholiek
Onderwijs Vlaanderen.

De school valt onder de inrichtende macht vzw Organisatie
Broeders van Liefde
.

Wat we doen

De leerling die is opgenomen staat voor een moeilijke
periode
. Onderwijs in de ziekenhuisschool zorgt voor een stukje
normaliteit en kan de terugkeer naar de thuisschool van de
leerling vergemakkelijken. We begeleiden ook jongeren die een
alternatief traject wensen te volgen.

We geven onderwijs op maat

Daarnaast stemmen we af met al de betrokken partners:
○ Het interdisciplinair behandelingsteam
○ De ouders, voogd
○ De thuisschool
○ Het CLB van de ziekenhuisschool

Lagere school

Leerlingen krijgen, in kleine groepjes, 1 of 2 lessen per dag voor
de vakken rekenen, taal en Frans.

Secundaire school

Leerlingen krijgen, individueel of in kleine groep, 5 tot 8 lesuren per week.
In overleg met de thuisschool worden de vakken vastgelegd.
Meestal gaat het om de hoofdvakken of richtingsvakken.

Wat we aanbieden

 • Les op maat van de leerling.
 • Een veilig leerklimaat om het zelfvertrouwen en het leervermogen van de leerling te versterken.
 • Een mogelijkheid tot continuïteit in je schoolloopbaan.
 • Voor elke leerling een klastitularis die contact opneemt en overlegt met de thuisschool of samen met jou naar een geschikte opleiding of alternatief traject zoekt.
  • Afspraken met de thuisschool over je lessenpakket en vakinhoud tijdens de opname.
  • Afspraken rond taken, toetsen en/of examens.
  • Voorbereiding op de terugkeer naar de thuisschool en communicatie van aandachtspunten.
  • Aanbieden van alternatieve leerstofpakketten.
 • Het nastreven van haalbare doelstellingen in overleg met de behandelende afdeling.

Praktisch

 • Je blijft als leerling ingeschreven in je thuisschool.
 • Het medisch afwezigheidsattest voor de thuisschool wordt voorzien door de behandelende afdeling.
 • Je thuisschool blijft verantwoordelijk/beslist over je attest/diploma op het einde van het schooljaar.
 • We werken in eerste instantie met de afgesproken leerstofpakketten (handboeken, cursusmateriaal, … etc) van de thuisschool.
 • Jaarlijks worden er 2 formele oudercontacten georganiseerd in de ziekenhuisschool. Op elk moment mag er vrijblijvend contact opgenomen worden met de ziekenhuisschool.
 • Tijdens de reguliere schoolvakanties wordt er in de ziekenhuisschool geen les gegeven.
Bij ons vind je een veilige leeromgeving.