Ziekenhuisschool de Radar

De Radar is een onderwijsinstelling, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en aangesloten bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het betreft een secundaire school met opleidingsvorm 4 (type 5), christelijk geïnspireerd maar met respect voor alle geloofsovertuigingen. De school valt onder de inrichtende macht vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
Voor leerlingen uit het basisonderwijs wordt vanuit De Radar een cel voorzien waarbij deze leerlingen onderwijs op maat krijgen.

De Radar heeft twee vestigingsplaatsen: vestigingsplaats Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen en vestigingsplaats Asster vzw Sint-Truiden, campus Melveren.

Waarom een ziekenhuisschool?

In het leven van kinderen en jongeren speelt het school lopen een belangrijke rol. Kinderen staan op om naar school te gaan, komen thuis van school, maken huiswerk, hebben vakantie, …
Door een opname in het ziekenhuis valt deze voor kinderen en jongeren vanzelfsprekende activiteit, deze normale routine, weg. Voor langdurige opnames  wordt het schoolse snel een bron van zorgen en problemen. Men zal na ontslag of tussen opnames in, niet meer kunnen ‘volgen’, het leerjaar zal misschien moeten worden overgedaan.

De opdracht van de ziekenhuisschool bestaat erin om aangepast, sterk geïndividualiseerd onderwijs aan te bieden aan kinderen en jongeren, opgenomen in het ziekenhuis, op maat van elke leerling. 

De leerkracht in het ziekenhuis levert zo zijn specifieke bijdrage aan de psycho-sociale zorg voor de patiënt.

Nieuws

Officiële opening

Maandag 2 september vieren we de officiële opening van onze school. Voor vragen en informatie hierover kan je terecht bij Kris Lemmens (kris.lemmens@asster.be).

Vacatures

De vacatures voor administratieve medewerker, leerkrachten en directeur zijn afgesloten en ingevuld. Vrije sollicitaties zijn mogelijk via benny.dewaelheyns@fracarita.org.

Pedagogisch project

De Radar is een school dichtbij elke leerling. Iedere leerling zendt zijn eigen, autonome ‘frequentie’ uit die De Radar opvangt. De ziekenhuisschool stemt hier op af en zendt op haar beurt ook een frequentie uit. De harmonie tussen zenden en ontvangen creëert verbondenheid.

Lees hieronder het voorlopige pedagogisch project van onze ziekenhuisschool. Dit is een ‘work in progress’ dat samen met de directeur, leerkrachten, leerlingen en betrokkenen verder vorm gegeven zal worden.

Contact

Directeur Kenneth Vansichen
kenneth.vansichen@deradar.be

Tel. Vestigingsplaats Tienen: 016/807950
Tel. Vestigingsplaats Sint-Truiden: 011/788770