Wat we aanbieden

 • Les op maat van de leerling.
 • Een veilig leerklimaat om het zelfvertrouwen en het leervermogen van de leerling te versterken.
 • Een mogelijkheid tot continu├»teit in je schoolloopbaan.
 • Voor elke leerling een klastitularis die contact opneemt en overlegt met de thuisschool of samen met jou naar een geschikte opleiding of alternatief traject zoekt.
  • Afspraken met de thuisschool over je lessenpakket en vakinhoud tijdens de opname.
  • Afspraken rond taken, toetsen en/of examens.
  • Voorbereiding op de terugkeer naar de thuisschool en communicatie van aandachtspunten.
  • Aanbieden van alternatieve leerstofpakketten.
 • Het nastreven van haalbare doelstellingen in overleg met de behandelende afdeling.